Nových desať prikázaní

Paul Johnson vo svojej knihe "Ježíš. Životopis pro 21. století" prináša nových pohľad na Ježiša, kedy formuluje názor, že Ježiš svojím životom priniesol nových desať Božích prikázaní.

27.9.2013 o 19:18 | Karma článku: 3,22 | Prečítané:  178x | Diskusia: 1 príspevok

Európa výnimočná

Grace Davieová vo svojej knihe Výjimečný případ Evropa. Podoba víry v dnešním světě charakterizuje situáciu v Európe z hľadiska náboženstva ako výnimočnú. Európania veria inak ako ostatný zvyšok sveta.

25.8.2013 o 13:18 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  107x | Diskusia: 0 príspevkov

Metapríbeh

Jednou z charakteristík súčasnej doby, ktorá je popísaná autormi analýzujuci dobu, je problém s metapríbehmi. S veľkými príbehmi, ktoré majú moc formovať život jednotlivca, skupiny a národa. Kresťanstvo má taký…

23.5.2013 o 16:47 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  176x | Diskusia: 0 príspevkov

Zákon vlnenia

V 8. a 9. liste Tasemníkovi, ktorý píše jeho strýko Zmarchrob v knihe Rady skúseného diabla od C.S. Lewise sa rozoberá otázka zákonu vlnenia v živote človeka.

11.3.2013 o 20:35 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  103x | Diskusia: 0 príspevkov

Z druhé strany

Kresťanstvo ako fenomén priťahovalo pozornosť aj ľudí, ktorí sa nemohli/nechceli prijať určité rysy kresťanstva, ktoré nie sú racionálne alebo vedecky akceptované. Zároveň ich však kresťanstvo jako organizované…

28.11.2012 o 13:45 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  127x | Diskusia: 0 príspevkov

Otrok Ježiša Krista

Apoštol Pavol vo svojom liste do Ríma sa na úplnom začiatku predstavuje, kto je a aká je jeho úloha. Spoločenstvám, ktoré to adresuje, ho ešte nikdy nevideli, ani nebol prvý človek, ktorý im rozprával o zvesti…

22.10.2012 o 16:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  195x | Diskusia: 2 príspevky

Množstvo prúdov

Ranné kresťanstvo podobne ako dnešné, bolo charakteristické tým, že ho tvorilo množstvo prúdov a smerov, kde niektoré na seba nadväzovali a iné línie založili svoju identitu na sebavymedzení voči iným prúdom. Niečo…

21.9.2012 o 18:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  112x | Diskusia: 0 príspevkov

Unavený Eliáš

Eliáš trpel syndrómom vyhorenia, pretože viac ako tri roky strávil tým, že bojoval s izraelským kráľom Achabom a s jeho manželkou kráľovňou Jezábel. Po víťazstve nad Baalovými prorokmi na hore Karmel si myslel, že…

27.7.2012 o 17:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  168x | Diskusia: 1 príspevok

Unavený Mojžiš

V 4 Mojžišovej alebo Numeri 11 sa stretávame s konfliktom medzi Mojžišom a ľudom na púšti. Mojžiš musí čeliť situácii, kedy sa mu ľud búri kvôli stravovacím možnostiam na púšti. Táto situácia nie je nová. Sťažnosti…

19.7.2012 o 15:05 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  128x | Diskusia: 1 príspevok

O svetskej vrchnosti

Martin Luther vo svojom spise „O světské vrchnosti" sa zaoberal otázkou, do akej miery potrebujú kresťania svetskú vrchnosť a jej meč a ako ďaleko sú povinní ju poslúchať.

14.6.2012 o 22:04 | Karma článku: 2,86 | Prečítané:  260x | Diskusia: 1 príspevok

Sinuhetov útek z Egypta

Sinuhetov príbeh predstavuje jeden z najstarších dokladov vzťahu Egypta k jeho blízkovýchodným susedom. Vznikol v období Strednej ríše - v období medzi rokmi 1938 - 1759 pr. Kr., za doby vlády panovníkov 12.…

25.5.2012 o 10:23 | Karma článku: 2,73 | Prečítané:  186x | Diskusia: 0 príspevkov

Tajovský, opát

Bohumil Vít Tajovský bol opátom želivského kláštora. V roku 1950 bol odsudený v monsterprocese na 20 rokov väzenia, v roku 1960 bol prepustený na základe amenstie prezidenta. Z množstva jeho názorov som vyberala…

15.4.2012 o 15:55 | Karma článku: 8,81 | Prečítané:  181x | Diskusia: 3 príspevky

Vražda jedného Egypťana

Mojžiš zachránený pred smrťou a utopením vyrástol ako syn faraónovej dcéry. Všetko stratil kvôli svojmu činu, ktorý spáchal. Chcel vyriešiť situáciu ráznym spôsobom, ale jeho čin mal radikálny dôsledok pre jeho…

29.2.2012 o 21:27 | Karma článku: 3,49 | Prečítané:  207x | Diskusia: 0 príspevkov

Tri ženy a jedno dieťa

Trom ženám sa podarilo zachrániť Mojžiša pred jeho smrťou. Jeho matka, sestra a faraónova dcéra sa postarilo o to, aby nezahynul a mohol z neho vyrásť človek, ktorý dostal poverenie od Hospodina, aby vyslobodil svoj…

22.1.2012 o 17:30 | Karma článku: 2,33 | Prečítané:  375x | Diskusia: 1 príspevok

Pilát podľa svedectva Josepha Flavia

Josephus Flavius (37 Jeruzalem - okolo 100 Rím) vlastným menom Josef ben Matitjahu, bol učencom, kňazom a historikom. Svoje priezvisko Flavius si vzal na počet cisára Vespasiána. Napísal knihy: Židovská vojna.…

2.12.2011 o 17:38 | Karma článku: 2,07 | Prečítané:  603x | Diskusia: 7 príspevkov

O neskladnom dare

Predstavte si situáciu, že dostane dar. Je veľký a zle sa skladuje. Nie je možné, len tak ho niekam schovať a tváriť sa, že nie je. Potrebuje svoj priestor a zároveň priestor okolo seba začne meniť, veci okolo neho…

18.11.2011 o 21:00 | Karma článku: 1,42 | Prečítané:  318x | Diskusia: 2 príspevky

Príbeh Adolfa Burgera

Adolf Burger prežil koncentračné tábory v Osvienčime, Birkenaue, Sachsenhausene, Mauthausene a v Ebensee v rôznych pracovných pozíciách. Najprv pôsobil na rampe a neskôr ako falšovateľ. Aby prežil, falšoval britské…

14.10.2011 o 19:15 | Karma článku: 5,13 | Prečítané:  339x | Diskusia: 0 príspevkov

Pýcha a pokora podľa Akvinského

Tomáš Akvinský, katolícky teológ a filozof scholasticky sa vo svojej knihe Summa teologická zaoberá otázku pýchy a pokory.

19.9.2011 o 21:43 | Karma článku: 3,33 | Prečítané:  443x | Diskusia: 0 príspevkov

Vrchnosť podľa Luthera

Martin Luther sa vo svojom diele O dobrých skutkoch zaoberal aj otázkou vrchnosti. Pri svojom výklade Desatora ju zaradil do štvrtého prikázania, do druhej dosky Mojžišovej, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi blížnymi.

2.9.2011 o 16:45 | Karma článku: 1,42 | Prečítané:  348x | Diskusia: 0 príspevkov

Pýcha a pokora

V kresťanstve patrí pokora medzi žiadané cnosti a naopak pýcha je zaradená medzi sedem smrteľných hriechov, pred ktorými sa má človek vyvarovať vo svojom živote.

4.8.2011 o 19:52 | Karma článku: 2,52 | Prečítané:  477x | Diskusia: 0 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?