Bloghttp://vantova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskNových desať prikázaní (vantova)Paul Johnson vo svojej knihe "Ježíš. Životopis pro 21. století" prináša nových pohľad na Ježiša, kedy formuluje názor, že Ježiš svojím životom priniesol nových desať Božích prikázaní.Fri, 27 Sep 2013 19:18:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/338476/Novych-desat-prikazani.html?ref=rssEurópa výnimočná (vantova)Grace Davieová vo svojej knihe Výjimečný případ Evropa. Podoba víry v dnešním světě charakterizuje situáciu v Európe z hľadiska náboženstva ako výnimočnú. Európania veria inak ako ostatný zvyšok sveta.Sun, 25 Aug 2013 13:18:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/336028/Europa-vynimocna.html?ref=rssMetapríbeh (vantova)Jednou z charakteristík súčasnej doby, ktorá je popísaná autormi analýzujuci dobu, je problém s metapríbehmi. S veľkými príbehmi, ktoré majú moc formovať život jednotlivca, skupiny a národa. Kresťanstvo má taký príbeh, ktorý je rozprávaný na stránkach Biblie.Thu, 23 May 2013 16:47:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/329159/Metapribeh.html?ref=rssZákon vlnenia (vantova)V 8. a 9. liste Tasemníkovi, ktorý píše jeho strýko Zmarchrob v knihe Rady skúseného diabla od C.S. Lewise sa rozoberá otázka zákonu vlnenia v živote človeka.Mon, 11 Mar 2013 20:35:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/323048/Zakon-vlnenia.html?ref=rssZ druhé strany (vantova)Kresťanstvo ako fenomén priťahovalo pozornosť aj ľudí, ktorí sa nemohli/nechceli prijať určité rysy kresťanstva, ktoré nie sú racionálne alebo vedecky akceptované. Zároveň ich však kresťanstvo jako organizované jednotka priťahovala svojou  schopnosťou ovplyvňovať svet. Jedným z takýchto novodobých autorov je Alain de Botton, ktorý vo svojej knihe "Náboženství pro ateisty. Bezvěrcův průvodce po užitečných stránkách náboženství" sa zaobírá touto otázkou.Wed, 28 Nov 2012 13:45:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/314634/Z-druhe-strany.html?ref=rssOtrok Ježiša Krista (vantova)Apoštol Pavol vo svojom liste do Ríma sa na úplnom začiatku predstavuje, kto je a aká je jeho úloha. Spoločenstvám, ktoré to adresuje, ho ešte nikdy nevideli, ani nebol prvý človek, ktorý im rozprával o zvesti evanjelia.Mon, 22 Oct 2012 16:32:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/311200/Otrok-Jezisa-Krista.html?ref=rssMnožstvo prúdov (vantova)Ranné kresťanstvo podobne ako dnešné, bolo charakteristické tým, že ho tvorilo množstvo prúdov a smerov, kde niektoré na seba nadväzovali a iné línie založili svoju identitu na sebavymedzení voči iným prúdom. Niečo však väčšina z nich mala spoločné.Fri, 21 Sep 2012 18:38:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/306646/Mnozstvo-prudov.html?ref=rssUnavený Eliáš (vantova)Eliáš trpel syndrómom vyhorenia, pretože viac ako tri roky strávil tým, že bojoval s izraelským kráľom Achabom a s jeho manželkou kráľovňou Jezábel. Po víťazstve nad Baalovými prorokmi na hore Karmel si myslel, že táto fáza života sa skončila a už to bude len lepšie. Ale prišla ďalšia rana, s ktorou už nemal sily si poradiť.Fri, 27 Jul 2012 17:55:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/304378/Unaveny-Elias.html?ref=rssUnavený Mojžiš (vantova)V 4 Mojžišovej alebo Numeri 11 sa stretávame s konfliktom medzi Mojžišom a ľudom na púšti. Mojžiš musí čeliť situácii, kedy sa mu ľud búri kvôli stravovacím možnostiam na púšti. Táto situácia nie je nová. Sťažnosti prichádzali na hlavu Mojžiša už mnohokrát, ale tentokrát už Mojžiš nemá silu tento problém riešiť.Thu, 19 Jul 2012 15:05:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/303804/Unaveny-Mojzis.html?ref=rssO svetskej vrchnosti (vantova)Martin Luther vo svojom spise „O světské vrchnosti" sa zaoberal otázkou, do akej miery potrebujú kresťania svetskú vrchnosť a jej meč a ako ďaleko sú povinní ju poslúchať.Thu, 14 Jun 2012 22:04:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/301194/O-svetskej-vrchnosti.html?ref=rssSinuhetov útek z Egypta (vantova)Sinuhetov príbeh predstavuje jeden z najstarších dokladov vzťahu Egypta k jeho blízkovýchodným susedom. Vznikol v období Strednej ríše - v období medzi rokmi 1938 - 1759 pr. Kr., za doby vlády panovníkov 12. egyptskej dynastie. Sinuhetov príbeh sa dochoval na dvoch exemplároch do dnešných čias.Fri, 25 May 2012 10:23:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/296218/Sinuhetov-utek-z-Egypta.html?ref=rssTajovský, opát (vantova)Bohumil Vít Tajovský bol opátom želivského kláštora. V roku 1950 bol odsudený v monsterprocese na 20 rokov väzenia, v roku 1960 bol prepustený na základe amenstie prezidenta. Z množstva jeho názorov som vyberala názory na cirkev a vieru.Sun, 15 Apr 2012 15:55:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/296220/Tajovsky-opat.html?ref=rssVražda jedného Egypťana (vantova)Mojžiš zachránený pred smrťou a utopením vyrástol ako syn faraónovej dcéry. Všetko stratil kvôli svojmu činu, ktorý spáchal. Chcel vyriešiť situáciu ráznym spôsobom, ale jeho čin mal radikálny dôsledok pre jeho budúce smerovanie.Wed, 29 Feb 2012 21:27:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/291534/Vrazda-jedneho-Egyptana.html?ref=rssTri ženy a jedno dieťa (vantova)Trom ženám sa podarilo zachrániť Mojžiša pred jeho smrťou. Jeho matka, sestra a faraónova dcéra sa postarilo o to, aby nezahynul a mohol z neho vyrásť človek, ktorý dostal poverenie od Hospodina, aby vyslobodil svoj ľud z otroctva a vyviedol ho do zasľúbenej zeme.Sun, 22 Jan 2012 17:30:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/286868/Tri-zeny-a-jedno-dieta.html?ref=rssPilát podľa svedectva Josepha Flavia (vantova)Josephus Flavius (37 Jeruzalem - okolo 100 Rím) vlastným menom Josef ben Matitjahu, bol učencom, kňazom a historikom. Svoje priezvisko Flavius si vzal na počet cisára Vespasiána. Napísal knihy: Židovská vojna. Židovské starožitnosti, Proti Apiónovi a svoju vlastnú biografiu Životopis.Fri, 02 Dec 2011 17:38:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/282328/Pilat-podla-svedectva-Josepha-Flavia.html?ref=rssO neskladnom dare (vantova)Predstavte si situáciu, že dostane dar. Je veľký a zle sa skladuje. Nie je možné, len tak ho niekam schovať a tváriť sa, že nie je. Potrebuje svoj priestor a zároveň priestor okolo seba začne meniť, veci okolo neho začnú vyzerať inak. Začnete sa pozerať inou optikou na veci, ktoré sú okolo neho. Niektoré staré veci budete musieť vyhodiť a niektoré veci zas kúpiť.Fri, 18 Nov 2011 21:00:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/280628/O-neskladnom-dare.html?ref=rssPríbeh Adolfa Burgera (vantova)Adolf Burger prežil koncentračné tábory v Osvienčime, Birkenaue, Sachsenhausene, Mauthausene a v Ebensee v rôznych pracovných pozíciách. Najprv pôsobil na rampe a neskôr ako falšovateľ. Aby prežil, falšoval britské libry, anglické poštové známky. O tom, čo a ako prežil v koncentračných táboroch napísal svoju autobiografickú knihu Ďáblová dílna.Fri, 14 Oct 2011 19:15:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/277956/Pribeh-Adolfa-Burgera.html?ref=rssPýcha a pokora podľa Akvinského (vantova)Tomáš Akvinský, katolícky teológ a filozof scholasticky sa vo svojej knihe Summa teologická zaoberá otázku pýchy a pokory.Mon, 19 Sep 2011 21:43:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/275880/Pycha-a-pokora-podla-Akvinskeho.html?ref=rssVrchnosť podľa Luthera (vantova)Martin Luther sa vo svojom diele O dobrých skutkoch zaoberal aj otázkou vrchnosti. Pri svojom výklade Desatora ju zaradil do štvrtého prikázania, do druhej dosky Mojžišovej, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi blížnymi.Fri, 02 Sep 2011 16:45:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/274547/Vrchnost-podla-Luthera.html?ref=rssPýcha a pokora (vantova)V kresťanstve patrí pokora medzi žiadané cnosti a naopak pýcha je zaradená medzi sedem smrteľných hriechov, pred ktorými sa má človek vyvarovať vo svojom živote.Thu, 04 Aug 2011 19:52:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/246503/Pycha-a-pokora.html?ref=rssPokora a pýcha v Biblii (vantova)Ako protiklady sú často vnímané pojmy ako sú pokora a pýcha. Ako vzájomné opozitum voči sebe navzájom. V kresťanstve patrí pokora medzi žiadané cnosti, ktoré by mal zachovávať človek vyznávajúci kresťanskú vieru. Pýcha je zaradená medzi sedem smrteľných hriechov, pred ktorými sa má človek vyvarovať vo svojom živote. Pokora aj pýcha sú pojmy, s ktorými pracuje Starý aj Nový zákon.Mon, 11 Jul 2011 21:40:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/255162/Pokora-a-pycha-v-Biblii.html?ref=rssPýcha podľa Grahama (vantova)Billy Graham je americký evangelikálny kazateľ. Vo svojej knihe Sedem smrteľných hriechov, ktorá vyšla v českom preklade,  sa venuje aj otázke pýchy.Sun, 19 Jun 2011 23:57:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/268532/Pycha-podla-Grahama.html?ref=rssPýcha a pokora podľa C.S. Lewisa (vantova)C.S. Lewis bol kresťanský apologét. Napísal sedemdielnu sériu kníh s názvom Letopisy Narnie. Ďalšie jeho známe dielo je K jadru kresťanstva.Sun, 22 May 2011 13:37:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/265858/Pycha-a-pokora-podla-CS-Lewisa.html?ref=rssPýcha podľa Jána Cassiana (vantova)Pýcha ako jedna siedmi nerestí bola v centre pozornosti teológov dlhé storočia a je aj v súčasnosti. Ján Cassianus (Ján Kasián, keď jeho meno preložíme do slovenčiny) priniesol východné mníšstvo na Západ a ovplyvnil tým západnú spiritualitu.Sun, 08 May 2011 16:10:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/264625/Pycha-podla-Jana-Cassiana.html?ref=rssNabiť baterky (vantova)V dnešnej spoločnosti je podstatné, aby sme mali výsledky, mohli sa niečim pochváliť, že sme niečo urobili. A človek, ktorý nič neprodukuje, nič nevytvára je považovaný za povalača. Táto myšlienka zasiahla aj kresťanské kruhy, a musia sa s ňou nejako vyrovnať.Thu, 17 Mar 2011 11:36:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/257294/Nabit-baterky.html?ref=rssBatoh predpokladov (vantova)Neštartujeme na rovnakej pozicií. A málokto sa stretáva s kresťanstvo ako "tabula rasa". Nepopísaná tabuľa. Všetci v sebe nesieme batoh rôznych predpokladov. Mnohokrát nevedomých, nepriznaných a neuvedomujúcich si ich, ktoré však majú vplyv na to, ako chápeme kresťanstvo.Thu, 06 Jan 2011 12:05:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/249675/Batoh-predpokladov.html?ref=rssVo vertikálnej dimenzii (vantova)Človek pracuje, vykonáva svoje školské a pracovné povinnosti. Stará sa o to, aby mal peniaze, na to, aby mohol realizovať svoje túžby a predstavy. Toto je horizontálna dimenzia. Je to dimenzia, v ktorej každodenne zakúšame a žijeme v nej. Naproti väčšina náboženstiev, aj kresťanstvo, tvrdí, že existuje aj iná dimenzia, a to vertikálna.Sat, 13 Nov 2010 20:50:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/243139/Vo-vertikalnej-dimenzii.html?ref=rssV nejakej perspektíve (vantova)Realita tohoto sveta je natoľko komplexná, že nie je v ľudských silách zvládnuť všetko, vedieť všetko a byť všade. Musíte si vybrať určité informácie, ktoré budete sledovať a z akej pozície alebo perspektívy budete veci, ktoré sa okolo vás dejú sledovať.  Ktoré informácie budú pre vás podstatné a ktorými sa vôbec nebudete zaoberať. Na realitu sveta pozeráte v nejakej perspektíve.Thu, 14 Oct 2010 11:20:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/243537/V-nejakej-perspektive.html?ref=rssRituálne čistí (vantova)V roku 1947 náhodou našli pastieri v jaskyni zvitky, ktoré dnes osvetľujú obdobie prelomu letopočtu. Hovoria o myšlienkách skupiny ľudí, ktorá nesúhlasila so vtedajšou mocenskou hierarchiou. Zvitky od Mŕtveho mora. Kumrán.Sat, 18 Sep 2010 14:30:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/221816/Ritualne-cisti.html?ref=rssPredporozumenie (vantova)Predtým než si človek otvorí nejakú knihu, má určitú predstavu, čo ho čaká. Aj keď si človek otvorí Bibliu, tiež ju otvára s nejakým úmyslom a hľadá tam buď odpovede na svoje otázky alebo dôvody pre svoju argumentáciu buď v prospech kresťanstva alebo zásadne proti nemu. Nikto nepristupuje k Biblii nezaujate, bez žiadneho predpokladu.Sun, 12 Sep 2010 17:35:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/231698/Predporozumenie.html?ref=rssDva haliere (vantova)V Markovi je príbeh o dare chudobnej vdovy, ktorá dala dva haliere, kým jej bohatší spolubratia dali oveľa viac. Ježiš však ako príklad dáva dar chudobnej vdovy, nie dary ostatných. Prečo?Tue, 31 Aug 2010 15:12:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/239752/Dva-haliere.html?ref=rssChodenie po ceste (vantova)Biblia používa ako jeden z obrazov aj obraz cesty, ktorú veriaci vykonáva. Keď poslúcha Boha, tak sa vydá na cestu.Fri, 30 Jul 2010 15:00:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/236697/Chodenie-po-ceste.html?ref=rssDve strany jednej mince (vantova)Kresťanstvo má v sebe dve dimenzie- verejnú a súkromnú. Obidve kladú určité nároky na kresťana, jeho život a jeho správanie sa voči svojmu okoliu. Mali by  sa vzájomne dopĺňať tieto dve dimenzie života kresťana.Sat, 12 Jun 2010 20:30:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/217386/Dve-strany-jednej-mince.html?ref=rssNa základe výzvy (vantova)Nasledovanie podľa Bonhoeffera začína na základe výzvy Ježiša Krista. Len Kristus v úlohe prostredníka medzi Bohom a človekom, môže volať k nasledovaniu. Okolnosť, za ktorej prichádza táto ponuka je plne v jeho rukách a moci.Sat, 15 May 2010 20:03:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/226115/Na-zaklade-vyzvy.html?ref=rssDrahá, nie lacná milosť (vantova)Dietrich Bonhoeffer prišiel s koncepciou drahej milosti. Túto milosť odlíšil od lacnej milosti, ktorá podľa neho prevládala vo vtedajšej cirkvi.Sat, 01 May 2010 15:00:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/226779/Draha-nie-lacna-milost.html?ref=rssO klaunovi a horiacej dedine II (vantova)Tento príbeh nemá čitateľa nechať na pokoji. Má ho vyprovokovať, aby sa zamyslel nad dôvodom, prečo bol vytvorený. Áno, je trochu pritiahnutý za vlasy.Sat, 24 Apr 2010 16:18:00 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/199429/O-klaunovi-a-horiacej-dedine-II.html?ref=rssProstredníctvom slov (vantova)Prostredníctvom rôznych výrazových prostriedkov sa snažím, čo najpresnejšie vyjadriť, čo sa v mojom srdci odohráva, ale je to niekedy veľmi ťažké a v niektorých prípadoch mám pochybnosti, či sa to vôbec dá vyjadriť prostredníctvom jazyka.Sun, 28 Mar 2010 19:32:21 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/221943/Prostrednictvom-slov.html?ref=rssJonášovo proroctvo (vantova)Proroctvo, ktoré sa stalo aj nestalo. Splnilo aj nesplnilo.Sat, 06 Mar 2010 19:47:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/218830/Jonasovo-proroctvo.html?ref=rss"Vodu kážu a víno pijú" (vantova)Častá výčitka voči kresťanov, že tak konajú. A mnohokrát majú pravdu.Sat, 20 Feb 2010 20:02:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/217240/Vodu-kazu-a-vino-piju.html?ref=rssDescartova predstava Boha (vantova)Descartes, novoveký filozof, sa zaoberal otázkou, ako nájsť istotu v poznaní. Objavil analytickú-deduktívnu metódu, ktorá patrí medzi základné stavebné kamene novovekej vedy.Sat, 06 Feb 2010 17:45:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/197699/Descartova-predstava-Boha.html?ref=rssA vy za koho ma pokladáte? (vantova)Túto otázku položil Ježiš svojim učeníkom na ceste do krajov Cezarey Filipovej. "Ty si Kristus, Syn Boha živého", povedal Peter. A túto otázku dostávame aj my. Za koho ma pokladáte?Sat, 23 Jan 2010 21:42:28 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/188592/A-vy-za-koho-ma-pokladate.html?ref=rssNa chvíľu zastať ... (vantova)Na chviľu zastať ... v tejto dobe, kedy musíme za deň stihnúť veľa vecí a treba zažiť veľa vecí a deň má stále len 24 hodín, je obtiažne až niekedy nemožné. Ale je to nevyhnutné.Fri, 06 Nov 2009 21:15:40 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/172536/Na-chvilu-zastat.html?ref=rssČelom k ľudom alebo chrbtom (vantova)Druhým vatikánskym koncilom na katolíckej strane a na strane protestantskej už dlhé storočia je kňaz pri bohoslužbe/omše obrátený smerom k ľuďom. Nie každému sa to páči. Majú k tomu rôzne výhrady.Fri, 25 Sep 2009 21:46:30 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/175679/Celom-k-ludom-alebo-chrbtom.html?ref=rssBalancujeme (vantova)Balancujeme medzi tým, ako byť v tomto svete a zároveň mať domov niekde inde. Ako byť občanom dvoch ríší, tej pozemskej a nebeskej. Balancujeme niekedy lepšie a niekedy horšie.Thu, 23 Jul 2009 22:21:47 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/199709/Balancujeme.html?ref=rssPoznanie a viera (vantova)Dá sa existencia Boha dokázať? Vedeckými metódami? Kde zavrieme Boha do laboratória a budeme na ňom skúmať všetky jeho parametre, ako reaguje na jednotlivé podnety?Sun, 12 Jul 2009 18:48:27 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/199255/Poznanie-a-viera.html?ref=rssPo lete prichádza jeseň (vantova)Túto skutočnosť sme zabudli aplikovať na ekonomiku. Vieme, že po lete prichádza jeseň, ale že za ekonomickým rastom musí príjsť recesia, to sme zabudli, alebo sme sa nestihli naučiť. Ide len o to, ako veľmi studená studená bude jeseň a zima a nakoľko nás to bude bolieť a prevetrá stavy našich domácich rozpočtov.Mon, 22 Jun 2009 21:20:11 +0200https://vantova.blog.sme.sk/c/175693/Po-lete-prichadza-jesen.html?ref=rssO volebnom moratóriu (vantova)Na Slovensku sa stalo za posledné roky pomaly pravidlom, že sa nejakým spôsobom porušilo volebné moratórium pred voľbami, pred akýmikoľvek. Kedy sa nezrušilo moratórium pred poslednými parlamentými voľbami,  tak by tu boli podnety ku Ústrednej volebnej komisii na porušenie volebného moratória. Prečo je tomu tak?Fri, 20 Mar 2009 23:38:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/187584/O-volebnom-moratoriu.html?ref=rssAko chápe samosprávu súčasný minister spravodlivosti (vantova)Súčasný minister spravodlivosti Š. Harabin chápe súdnu samosprávu zaujímavým spôsobom. Skôr na spôsob absolutistického vládcu ako dôb kráľa Ľudovíta XIV. "kráľa Slnka", než na  spôsob, ktorým sa bežne chápe v súčasnosti, hlavne v anglosaskom prostredí.Wed, 18 Mar 2009 23:50:44 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/186733/Ako-chape-samospravu-sucasny-minister-spravodlivosti.html?ref=rssO klaunovi a horiacej dedine (vantova)Harvey Cox vo svojej knihe Mesto bez Boha? uvádza Kierkegaardovom príklade o klaunovi a horiacej dedine.Mon, 05 Jan 2009 19:10:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/176845/O-klaunovi-a-horiacej-dedine.html?ref=rssKonštanta a premenná vo vzťahu (vantova)Vo vzťahu je niekto konštanta a niekto je premenná. Aj v náboženskej oblasti.Mon, 15 Dec 2008 10:07:00 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/175468/Konstanta-a-premenna-vo-vztahu.html?ref=rssZákon alebo zmluva? (vantova)Slová, ktoré používame môžu ovplyvniť, ako niečo vnímame. Aj v náboženskej oblasti.Fri, 12 Dec 2008 16:23:40 +0100https://vantova.blog.sme.sk/c/174422/Zakon-alebo-zmluva.html?ref=rss